درباره ما

[zee_columns class=””][zee_column size=”6″ id=”column1″]

در باره ما

افتخار است پس از سالها تجربه در زمینه هنر از قبیل طراحی و نقاشی “رنگ و روغن، سیاه قلم، سیاه قلم با تکنیک سنگ و دوده، معرق و معرق نازک بری و خوشنویسی جزء کوچکی از جامعه هنرمندان باشیم. علاوه بر خلق اثر هنری و یا انجام سفارش کارهای هنری در زمینه آموزش رشته های نقاشی، معرق و خوشنویسی” تعداد زیادی از علاقمندان را تحت تعلیم قرار داده و اکنون نیز تعدادی بسیاری از هنرجویان دوره های آموزشی را به اتمام رسانیده اند.  [/zee_column][zee_column size=”6″ id=”column2″] [zee_progressbar][zee_bar style=”” width=”70″ min=”0″ max=”100″ default=”70″] نقاشی سیاه قلم [/zee_bar][zee_bar style=”progress-bar-success” width=”60″ min=”0″ max=”100″ default=”60″] نقاشی رنگ روغن [/zee_bar][zee_bar style=”progress-bar-warning” width=”40″ min=”0″ max=”100″ default=”40″] خوشنویسی [/zee_bar][zee_bar style=”progress-bar-info” width=”80″ min=”0″ max=”100″ default=”80″] معرق [/zee_bar][zee_bar style=”progress-bar-danger” width=”50″ min=”0″ max=”100″ default=”50″] معرق نازک بری [/zee_bar][/zee_progressbar][/zee_column][/zee_columns]

[zee_divider size=”divider-lg”]

تیم گالری آریانا

[zee_divider size=”divider-lg”]

[zee_team][/zee_team]