آموزش

گالری آریانا برای کسانی که علاقمند به یادگیری هنر در زمینه های طراحی و نقاشی، سیاه قلم با تکنیک سنگ و دوده، معرق و معرق نازک بری هستند، کلاس های آموزشی برگذار میکند که این کلاسهای به صورت ذیل می باشد.

هر ترم یک ماه است و ثبت نام بزرگسالان به دو گروه انجام میشود.
گروه (الف) کسانی که در هر ماه ۶ جلسه و ۲ روز در هفته میخواهند در کلاسها شرکت نمایند.
گروه (ب) کسانی که در هر ماه ۴ جلسه و ۱ روز در هفته می خواهند مراجعه نمایند.

شرایط ثبت نام گروه (الف)
نقاشی سیاه قلم          تعداد جلسات: ۶ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۱/۵ ساعت      مبلغ شهریه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال
نقاشی رنگ روغن         تعداد جلسات: ۶ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۱/۵ ساعت      مبلغ شهریه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال

شرایط ثبت نام گروه (ب)
نقاشی سیاه قلم         تعداد جلسات: ۴ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۱/۵ ساعت      مبلغ شهریه: ۳۵۰،۰۰۰ ریال
نقاشی رنگ روغن        تعداد جلسات: ۴ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۱/۵ ساعت      مبلغ شهریه: ۳۵۰،۰۰۰ ریال
معرق                         تعداد جلسات: ۴ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۲ ساعت         مبلغ شهریه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال
خوشنویسی               تعداد جلسات: ۵ جلسه       مدت زمان هر جلسه: ۱ ساعت         مبلغ شهریه: ۵۰۰،۰۰۰ ریال

تعیین روز و ساعت کلاس تا حد امکان با نظر و وقت شما تنظیم خواهد شد مگر اینکه در زمان مورد نظر شما جای خالی نباشد. شما می توانید از طریق بخش “تماس با ما” سایت برای اطلاع از کلاسهای آموزشی با من در ارتباط باشید.